Ansvarsfriskrivning

W app Media AB har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Skulle du ändå stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt, skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss det. Ange var på webbplatsen du läser informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Skicka ditt svar via e-post till: es.aidemppaw@ofni.

Vi ansvarar inte för förlust till följd av felaktigheter eller ofullständighet, och inte heller för förlust till följd av problem orsakade av eller inneboende i spridning av information via internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. För eventuella förluster som uppstår till följd av användningen av data, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av W app Media AB via denna webbplats, tar W app Media AB inget ansvar.

Användningen av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för användarvillkor. Enbart användningen av denna webbplats förutsätter kunskap och acceptans av dessa användarvillkor.

Svar och integritetsförfrågningar som skickas via e-post eller med hjälp av ett webbformulär kommer att behandlas på samma sätt som brev. Det innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom 1 månad. Vid komplexa förfrågningar meddelar vi dig inom 1 månad om vi behöver max 3 månader.

Alla personuppgifter som du förser oss med i samband med ditt svar eller begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

W app Media AB ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot någon form av olaglig användning. W app Media AB ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Det ska dock inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust, direkt och/eller indirekt, som en användare av webbplatsen lider, som uppstår som ett resultat av olaglig användning av dess system av tredje part.

W app Media AB tar inget ansvar för innehållet på webbplatser till vilka eller från vilka en hyperlänk eller annan referens görs. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats är tilldelade W app Media AB.

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från W app Media AB, utom och endast i den mån annat föreskrivs i regler i tvingande lag (såsom citaträtten), om inte specifikt innehåll kräver annat.

Om du har några frågor eller problem med tillgängligheten till webbplatsen, tveka inte att kontakta oss.