Biträdesavtal – bilaga2

Användande av Underbiträden / Underleverantörer (tredje parter)

Bilagan gäller fr.o.m. 240104


ALLMÄNT

Som en del av leveransen av Leverantörens tjänster kan Leverantören använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Dessa underbiträden är externa underleverantörer (tredje parter). Leverantören kan ändra underbiträden. Du kommer att underrättas med minst 14 dagars varsel om ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter.


AV LEVERANTÖREN ANLITADE UNDERBITRÄDEN

AB Name ISP 
Anänds för registrering och förnyelse av domäner samt data för hantering av DNS

Wootemple AB
Används för hantering av webbplatser, SSL, backup av webbplats och server samt utgående mail från webbplatser.

Google Inc.
Används för hantering av analyser och marknadsföring samt som e-postleverantör.

Meta Platforms Ireland Ltd
Används för hantering av analyser och marknadsföring.

Amazon Web Services Inc. 
Används för backup av webbplatser samt Wapp Media’s datorer

Apple Inc. 
iCloud används för dokument och backup av Wapp Media’s datorer

Wint AB
Används för hantering av bokföring, offerter och fakturering.

Trello Inc.
Används för intern projekthantering.


KUNDENS ANSVAR VID EGEN ANVÄNDNING AV TREDJE PARTER

Kunden ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter till externa system som läggs till av Kunden själv (såsom logistik- och betalningslösningssystem). Leverantören tar inget ansvar för data som transfereras till dessa tredje parter.

Kunden ansvarar för att Kundens kunders personuppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.

Kunden ansvarar för att ingen annan data med personuppgifter, utöver data angiven i Leverantörens Personuppgiftsbiträdesavtal, lagras i Leverantörens system.

Kunden ansvarar för att anpassa Kundens allmänna villkor så de är anpassade till de nya kraven i dataskyddsförordningen.

Kunden ansvarar själv för att skapa en policy för vilka typer av personuppgifter som Kunden lagrar samt för hur dessa uppgifter används.

Kunden ansvarar själv för att Kundens verksamhet lever upp till kraven som dataskyddsförordningen ställer, som inte är omfattade av följande personuppgiftsbiträdesavtal.