Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den november 14, 2022 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://wappmedia.se. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade, på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, data och lagringstid

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Dela med andra parter

Vi delar eller avslöjar dessa uppgifter endast till processorer för följande ändamål:

Namn: AB Name ISP
Land: Sverige
Ändamål: Anänds för registrering och förnyelse av domäner samt data för hantering av DNS.
Namn: Wint Group AB
Land: Sverige
Ändamål: Används för hantering av bokföring och fakturering.

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

4. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Inkluderingen av fullständiga IP-adresser blockeras av oss.

5. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

6. Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

8. Få åtkomst till och modifiera dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling.

Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar några uppgifter om fel person.

9. Att lämna in ett klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

10. Kontaktuppgifter

W app Media AB
Sundstorget 2
252 21 Helsingborg
Sverige
Hemsida: https://wappmedia.se
E-post: es.aidemppaw@ofni
Telefonnummer: +46707796603

Bilaga

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Den här webbplatsen använder Privacy Suite for WordPress från Complianz för att samla in och registrera webbläsar- och enhetsbaserat samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. Den här tjänsten behandlar ingen personligt identifierbar information och delar ingen data med tjänsteleverantören. För mer information, se Complianz Sekretesspolicy.